Ulykkesregistrering.dk

Region Hovedstadens Akut Medicinske Koordinationscenter (AMK)Om

Ulykkesregistrering.dk er viser aktivitet for de akutmedicinske tjenester i Region Hovedstaden. Data som vises er samlet ind fra Region Hovedstadens Akut Medicinske Koordinationscenter (AMK). De ældste data som er vist her er fra 2011.


Akutmedicinske tjenester

Akutmedicinske tjenester omfatter alt den aktivitet der sker for at yde nødvendig medicinsk hjælp ved ulykker eller akut sygdom. Ydelserne strækker sig over mange forskellige professioner og aktiver som er i beredskab hele året, og der vises både aktivitet relateret til opkald til 112 og til 1813.


Data er afbildet i fire faneblade

  • Dashboard hvor al aktivitet er vist, hvad enten det drejer sig om trafikuheld, akut medicinsk hjælp eller sygetransporter.
  • Kort som viser placering af alle trafikuheld som der har været udrykning til
  • Opkald 112 som viser opkaldsdetaljer vedr. opkald til 112
  • Opkald 1813 som viser opkaldsdetaljer vedr. opkald til 1813

Dashboard

Interaktivt dashboard giver en oversigt over alle hændelser hvor en sygetransport eller ambulance er disponeret fra AMK. Der kan her vælges datavisning på forskellige elementer som hastegrad, ugedag, tid på døgnet og meget mere.


Kort

Kort over trafikulykker med en række valg. Du kan vælge imellem visning af klynger af uheld, heatmap eller respons tid. Brug mus til at navigere og tidsvælger under kartet til at vælge tidsperiode.

Se flere indstillinger under kortet